1

 درباره ما

ارتباط با ما

همكاري با ما

عضويت در سايت

صفحه اصلي

 

 

مقياس :

پايين تر از60

بين 60 تا 90

بين 90 تا 110

بين 110 تا 130

بالاتر از 130

هوش بسيار پايين

هوش پايين

هوش معمولي

هوش بالا

هوش فوق العاده

Very low IQ

Low IQ

Normal IQ

High IQ

Very High IQ